Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bij API streven we ernaar een familiegevoel te creëren. Het instituut is de afgelopen jaren snel gegroeid, en hoewel de familie nu een grote en uitgebreide familie is, werken we nog steeds hard aan het creëren van een inclusieve, gastvrije gemeenschap waar iedereen gedijt, zowel sociaal als academisch.

Gezonde werkomgeving

Het API streeft ernaar wereldwijd toonaangevend astronomisch onderzoek te doen, met integriteit en in een veilige en inclusieve werkomgeving. Wij werken hier voortdurend aan, door bewustzijn te creëren en te streven naar het voorkomen van problemen, maar ook op actieve manier en door eventuele problemen op een professionele manier aan te pakken.

Deze folder geeft een overzicht van de acties die API onderneemt om bewustzijn te creëren en ongewenst gedrag te voorkomen, en verschillende mogelijke aanspreekpunten voor het geval u eventuele problemen wilt aankaarten of bespreken.

 

Routine

Woensdagochtend tijdens de 'infokoffie' informeert de directeur iedereen over belangrijke gebeurtenissen, gastbezoeken of andere zaken die betrekking hebben op API, waarna er ruimte is voor andere mededelingen van alle aanwezigen. Daarna volgt het instituutscolloquium, meestal gegeven door een externe spreker.

Een andere API traditie is de pizza lunch op donderdag. De pizza lunch draait om een informele lezing, deze keer door een API PhD of Postdoc. Daarnaast is er tijd om recent wetenschappelijk nieuws en ‘elevator pitches’ te bespreken. De sessie wordt afgesloten met pizza voor iedereen.

Vrijdagmiddag wordt de week afgesloten met een borrel.

Commissies en regelmatige vergaderingen

De vaste staf komt maandelijks bijeen om formele API-zaken te bespreken. Vertegenwoordigers van de PhD- en Postdocraad zijn hierbij ook aanwezig.

De PhD- en Postdocraad komt maandelijks bijeen om problemen van API promovendi en Postdocs te bespreken en als eerste contactpersoon voor API promovendi en Postdocs op te treden. Zij vergaderen elke twee weken met de instituutsdirecteur om zaken te bespreken die van belang zijn voor de gemeenschap.

De EDI (Equity, Diversity and Inclusion) commissie komt tweewekelijks bijeen met het mandaat om als hulpbron te dienen voor studenten en personeel over alle zaken die verband houden met diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Het managementteam, een groep ervaren wetenschappers, komt regelmatig bijeen met de directeur om als klankbord en raadgevers op te treden.

De duurzaamheidscommissie komt onregelmatig bijeen en functioneert binnen een groter nationaal initiatief.

Nu thuiswerken de norm is geworden voor het instituut in 2020/2021, werd de noodzaak om een sociaal comité op te richten duidelijk. Hier wordt aan gewerkt.

Andere evenementen

Bij het API zorgen we ervoor dat werk en plezier in evenwicht zijn.

Het hele jaar door zijn er tal van spontane gelegenheidsbijeenkomsten, maar ook officiële sportteams, pubquizzen, promotieverdedigingen en vele, vele borrels.

We zorgen er ook voor dat we minimaal één keer per jaar het gebouw verlaten en een leuke dag samen doorbrengen op ons API-uitje en onze kerstfeestjes zijn notoir gezellig!